رونق گردشگری روستای دهسرخ در گرو تبلیغات گسترده – ایسنا

این دسته از تبلیغات به خرید فوری مصرفکنندهها متکی هستند. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا بحث طراحی یک تبلیغ خوب را توضیح دهیم؛ از طراحی پیامی که در تبلیغ استفاده میشود تا توضیح نکاتی درباره اینکه چه چیزهایی باعث جذابتر شدن یک تبلیغ میگردد. در این دوران سه نفر در زمینه تبلیغ بسیار مطرح بودند: لئو برنت (Leo Burnett)، دیوید اوگیلوی (David Ogilvy) و ویلیام برنباخ (William Bernbach). در تعریفی از کمپینهای تبلیغاتی، میتوان گفت این کمپینها مجموعهای از استراتژیهای طراحیشده در جهت افزایش آگاهی مشتری از برند، فروش و ارتباطات در یک بازار خاص است که در رسانههای مختلف اجرا میشود. امروزه انواع تبلیغات از نظر شیوه اجرا وجود دارد که بازاریابان برای تبلیغ یا فروش محصول یا خدمات خود از آنها استفاده می کنند. باید گفت یکی از معایب تبلیغ در تلویزیون این است که در زمان پخش برنامهها، هنگام رسیدن تبلیغات، افراد ممکن است کانال را تغییر میدهند. مثلاً اکثر انسانها، افراد قدبلند و لاغر را زیباتر میدانند. هرکدام از شرکتها و برندها در طراحی کمپین و با مشخص کردن اهداف مختلف، سعی در رسیدن به این هدف، یعنی برجسته شدن در میان رقبا را دارند.

معمولاً این تبلیغ به توزیعکننده محصولات، خریداران صنعتی، وکلا یا پزشکان و… باید سعی شود تا تبلیغ با نیازها، خواستهها، طبقه اقتصادی و اجتماعی و… بعد از رونق داتکام و رکود اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، فضایی به وجود آمد که مسئولیتپذیری کسبوکارها در مقابل خدماتی که ارائه میدهند، بسیار پراهمیت شد. بعد از اختراع صنعت چاپ و باسواد شدن درصد بالایی از افراد جوامع، صنعت تبلیغات هم این امکان را یافته تا به سمتی حرکت کند که با دادن اطلاعات محصول خود، به مخاطبان عامِ بیشتر و یا به عبارتی مشتریهای بالقوه بیشتری دسترسی پیدا کند. تعداد معدودی از افراد روزنامههای چاپی میخوانند و این از معایب روزنامههاست. همانطور که قبلاً هم از این تعریف استفاده کردیم؛ در تبلیغ موفق، هدف فروش کالا بهواسطه تحت تأثیر قرار دادن افراد است. رایجترین احساساتی که در تبلیغ به کار گرفته میشود شامل مواردی مثل اعتماد، اطمینان، دوستی، شادی، امنیت، حس آرامش، عصبانیت، عشق، همدردی و سایر موارد است.

تبلیغ، یکی از فعالیتهای بازاریابی شرکت است و برای تسهیل سایر تلاشهای شرکت استفاده میشود. در سالهای اولیه قرن ۲۱ استفاده از آهنگهای معروف، بسیار متداول بود. این بنا با نمای ۶ وجهی و با گنبدی بر فراز خود فضای معنوی خاصی را برای این روستا ایجاد کرده و در سالهای اخیر با احداث حسینیهای متصل به آرامگاه بر وسعت آن افزوده شده است. در این راستا لازم است که ساختن چهره برند خود را با افزایش آگاهی مشتریها از برند شروع کنیم. او همچنین مفهوم نام تجاری (برند) را بهعنوان راهکاری برای هویت دادن به یک محصولِ منحصربهفرد و فروش آن به کار برد. اگر این کارها را انجام دهید، نام تجاری شما به یک نام خانوادگی تبدیل میشود. اگر از شما درباره تبلیغات چیست بپرسند، چه جواب قطعی و واضحی برای این سؤال دارید؟ گزینه تبلیغاتی انتخاب شده نیز باید نشان دهنده محیط مناسب برای محصول یا خدمات شما باشد. پاورز در این تبلیغ گفت که تمرکز باید بر این باشد که چرا مشتری باید محصول یا خدمت شما را خرید کند. ازلحاظ روانشناسی و با بررسی مغز انسان، اگر شما نام برند را در سمت راست تبلیغ خود قرار دهید، تأثیر بیشتر و عمیقتری بر مخاطب خود خواهید گذاشت.

در کمپینهای تبلیغاتی باید یکی از ویژگیهای مثبت برند را برجسته کرد و مدام بر آن تأکید داشت. یکی از روشهای جدید و کارآمد برای شناخت خصوصیات شخصیتی مشتریان، مدل سبک زندگی والس است که مخفف value and lifestyle typology است. او اعتقاد داشت که هر محصول بهتنهایی دارای یک درام و نمایش ذاتی است که باید کشف شود و از آن در راستای تبلیغ آن محصول استفاده گردد. اهداف تبلیغ در راستای اهداف بازاریابی و برای محقق شدن آنهاست. جالب است بدانید در راستای استانداردسازی بودجهها در زمینهٔ تبلیغ (مجلهها، روزنامهها و…) سازمانهایی برای برنامهریزیهای مالی به وجود آمد. در راستای پاسخگو بودن به نیازهای مشتری و مسئولیتپذیری کسبوکارها، آنها دریافتند که تبلیغاتشان باید بهگونهای باشد که ارزشِ محصولی که ارائه میدهند را برای مخاطب به اثبات رساند. البته باید دقت کرد که نباید پیامهای اغراقآمیز را با پیامهای حاوی دروغ اشتباه بگیرید. البته تبلیغات همسان ایران همیشه به این صورت نبوده و بیشتر مطالب تبلیغاتی با موضوع اصلی مرتبط نیستند. این هنری است که در طول سالها کامل شده و با افزایش تبلیغات مدرن و رسانه های جدید بهترین شیوه ها همچنان آشکار می شوند. این یکی از انواع روش های تبلیغاتی است که میتواند بیشترین تاثیر را روی مخاطبین بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید